Γυψοσανίδες

Σύντομη περιγραφή του προϊόντος

Εδώ θα μάθετε την αρχική περιγραφή

  • δηξδφηφδ
  • δφξκδφκδφκξ
  • δφξκδφξκδφξφδξκδφ

Κατηγορία:

Περιγραφή

STANDARD A (ΛΟΞΑ ΑΚΡΑ ΑΚ)


  6,5mmX120cmX250cm

  6.5mmX120cmX280cm

  6.5mmX120cmX300cm

12.5mmX120cmX200cm

12.5mmX120cmX250cm

12.5mmX120cmX280cm

12.5mmX120cmX300cm

 

ΑΝΘΥΓΡΕΣ Η2


12,5mmX120cmX250cm

12.5mmX120cmX300cm

 

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ DF


12.5mmX120cmX200cm

12.5mmX120cmX250cm

 

ΣΑΝΙΔΑ Knauf [GUARD]EX


12.5mmX120cmX230cm

12.5mmX120cmX240cm

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ AQUAPANEL


12.5mmX120cmX200cm

12.5mmX120cmX250cm

12.5mmX120cmX280cm

Δείτε το στον κατασκευαστή